Měřící přístroje

V301 Polarograf Heyrovský Tesla V301

Polarograf Heyrovský

Dílenský oscilátor Tesla BM205 Tesla BM205

Dílenský oscilátor

Střídavý rozvod Tesla BM207 Tesla BM207

Střídavý rozvod

Stejnosměrný rozvod Tesla BM208 Tesla BM208

Stejnosměrný rozvod

Nízkofrekvenční milivoltmetr BM210 Tesla BM210

Nízkofrekvenční milivoltmetr

Tesla BM215

Zkoušeč elektronek

Zkoušeč tranzistorů Tesla BM372 Tesla BM372

Zkoušeč tranzistorů

Poloautomatický RLC můstek BM509 Tesla BM509

Poloautomatický RLC můstek

Tesla BM529 zkoušeč tranzistorů Tesla BM529

Zkoušeč tranzistorů

Ferometr Tesla TM411 Tesla TM411

Ferometr

Zkoušečka elektrických předmětů typ ZO 1 (Metra Blansko) Metra ZO 1

Zkoušečka elektrických předmětů

Souprava operativních dozimetrů typ DC-1A-71 DC-1A-71

Souprava dozimetrů

Přenosný orientační intenzimetr (dozimet, rentgenometr) typ DC-3A-72 DC-3A-72

Intenzimetr (dozimetr)

Přenosný orientační intenzimetr (dozimetr) typ DC-3B-72 DC-3B-72

Intenzimetr (dozimetr)

Stabilizovaný zdroj Radiotechnika RSZ 20P Radiotechnika RSZ 20P

Stabilizovaný zdroj


Sovětské (ruské) přístroje

IL-14 (ruský) zkoušeč elektronek IL-14 (ИЛ-14)

Zkoušeč elektronek

L1-3 (ruský) zkoušeč elektronek L1-3 (Л1-3)

Zkoušeč elektronek

Nízkofrekvenční generátor signálů G3-106 (Г3-106) G3-106 (Г3-106)

Nízkofrekvenční generátor

Ruský osciloskop S8-12A (C8-12A) S8-12A (C8-12A)

Oscioloskop

Sovětský rentgenometr (dozimetr) DP-5B (ДП-5Б) DP-5B (ДП-5Б)

Rentgenometr (dozimetr)

Sovětský rentgenometr (dozimetr) DP-5V (ДП-5B) DP-5V (ДП-5B)

Rentgenometr (dozimetr)

Sovětský univerzální přístroj C4313 (Ц4313) C4313 (Ц4313)

Univerzální přístroj


Další zahraniční přístroje

Osciloskop RFT EO 211 RFT EO 211

Osciloskop

Laboratorní stabilizovaný zdroj Statron 3225 Statron 3225

Stabilizovaný zdroj

Logický analyzér Enertec Schlumberger 7609 Enertec Schlumberger 7609

Logický Analyzátor
Měřící přístroje, zkoušečky, radiostanice, vysílačky, kalkulátory, počítače, ...